Nano närmar sig – tre tips

Som jag skrivit tidigare blir det tyvärr inget NaNoWriMo för mig, men däremot vet jag många som ska vara med så jag tänkte att jag skulle dela med mig av tips jag stött på. Den här listan med 6 punkter tar egentligen upp alla grundpelare för skrivandet – oberoende om man försöker pressa ur sig ett manus under en månad eller om man ger sig mer tid. Det som varit svårast för mig att verkligen fatta är att karaktären MÅSTE utvecklas i din historia. Hur hen är i början ska skilja sig från hur hen är på slutet. Din uppgift är att reda ut vad som ändrar på karaktären på dina 50 000 ord.

Här kommer vi in på nästa text om temat – en text som handlar om en karaktärs motivation. Varför vill karaktären något? Vad gör hen för att nå dit? I början vill karaktären kanske något helt annat än hen vill på slutet. Och här kommer vi tillbaka till utvecklingen. Allt hänger ihop. Men om du vet vad din karaktär vill och du ser till att hen utvecklas så har du redan de grundläggande byggstenarna för en roman.

Men som alltid – det är en miljon gånger lättare att skriva ut det här än att applicera det på sin egen historia. Jag har nu skrivit "på allvar" sedan januari 2013 och ja, jag har lärt mig massor, men det finns så mycket mer jag kommer att lära mig. Därför tänker jag komma med det sista tipset: "Skriv världens sämsta råmanus". Någonstans måste man börja och NaNoWriMo är ett perfekt sätt! Ska du vara med?