Tankearbete föder bättre text

Egentligen är det ganska lätt att vräka ur sig en massa ord. Kanske inte alltid eller för alla, men åtminstone för mig. Själva skrivandet i sig är inte det jobbiga, det är allt tankearbete som ligger bakom – eller ibland efter.

Efter de senaste kommentarerna på mitt manus har jag inte ens öppnat min text eller mitt Scrivener-dokument. Det kanske kan se ut som om jag inte gjort något alls. Men det stämmer inte. Jag har låtit tankarna mogna, jag har funderat.

Vad behöver jag göra för att lyfta texten? Hur kan jag åtgärda de problem jag fick kommentarer på? Vad ska jag ta bort? Vad ska jag lägga till? Sist och slutligen tror jag inte att det handlar så mycket om skrivarbete, utan först måste jag verkligen tänka i lugn och ro. Sedan tror jag själva skrivjobbet går rätt fort.

27226670Just nu läser jag också en jättebra skrivbok (är en sån som knarkar skrivböcker). Också där lyfter författaren Beth Revis flera gånger fram vikten av att tänka. Hon skriver bland annat:

"Never disregard thinking time. Staring at a wall and just thinking about your novel can very well be the most important part of the process."

Så jag tänker och jag läser. Ju mer jag läser desto mer får jag ögonen upp för vad som fungerar bra i en text och vad som fungerar mindre bra. Jag har för länge sedan gett upp hoppet att skrivandet ska gå fort. Nu försöker jag koncentrera mig på att lära mig.

Hur mycket tid brukar du lägga ner på att tänka i dina skrivprojekt eller andra projekt?