Kugges valskola del 4: Det här diskuteras inför valet

Med bara en vecka kvar till riksdagsvalet tycker jag att diskussionen inför varit rätt så lam. Kommer alla att slå in extra växel nu eller kommer det att fortsätta så här? Nå oberoende så tänkte jag att vi i den här veckans valskola kunde kolla på ett antal teman som lyfts fram i de olika partiernas valprogram. Det var faktiskt rätt så intressant att läsa igenom valprogrammen – vissa program är väldigt detaljrika medan många är fyllda av floskler och något jag läser som tomma ord. Men bland annat det här handlar valprogrammen om:

Kugges valskola (2).png

Klimatkrisen
De flesta partier är eniga kring att Finland måste ta en aktivare roll i att stävja klimatuppvärmningen. Det diskuteras bland annat högre skatter på kött, vägtullar, att sluta med fossila bränslen och mycket mer. I mångas valprogram står det att Finland ska vara koldioxidneutralt under 2030-talet.

Basinkomst
Några partier föreslå en basinkomst till alla som skulle ersätta till exempel studiestödet och andra bidrag. Ett basinkomstförsök som gjordes i Finland har visat att försöket inte ökade på sysselsättningsgraden hos långtidsarbetslösa, men däremot steg deras livskvalitet.

6 + 6 + 6
Familjeledighetsreformen har varit på tapeten redan en längre tid. Ett förslag är 6 + 6 + 6-modellen som innebär att varsin förälder ska vara 6 månader föräldraledig och det tredje halvåret får paret själv komma överens om hur det fördelas. De som förespråkar modellen anser att det här leder till jämställdhet mellan föräldrarna men också på arbetsmarknaden.

Translagen
Translagen i Finland släpar efter lagstiftningen i andra europeiska länder. Med en ny lag skulle man skilja mellan den medicinska och juridiska processen för att byta kön. I dag kräver ett juridiskt könsbyte en medicinsk utredning.

Invandring
En del partier anser att Finland absolut inte ska ta emot fler invandrare, andra pratar om att vi måste bli bättre på att integrera invandrarna när de väl anländer och bland annat se till att det blir lättare att få ett jobbtillstånd.

Utbildning
Den förra regeringen lovade att inte göra nedskärningar i utbildningen, men det gick ju inte riktigt så. Inför det här valet diskuteras utbildning ur flera olika synvinklar. Bland annat funderar man på att göra andra stadiet (alltså gymnasium eller yrkesskola) obligatoriskt. Det talas också om att studiestödet borde indexhöjas och att inkomstgränsen bli mindre strikt. Många partier lovar (efter förra regeringens nedskärningar) mer pengar till utbildningen. Det snackas också mycket om livslångt lärande i många valprogram.

Hälsovård
Efter att den stora social- och hälsovårdsreformen föll tidigare i vår fortsätter diskussionen om hur Finland på bästa möjliga sätt kan erbjuda hälsovård åt alla – ska vården privatiseras eller ej? I Österbotten är den stora snackisen om Vasa centralsjukhus ska få omfattande jour eller ej. Det ska nästa riksdag ta ställning till. Också åldringsvården har varit mycket på tapeten i och med att det uppdagats många fall där vården varit undermålig och där de äldre inte tagits hand om.

***

Ja bland annat det här pratar partierna om i sina valprogram. Vilka frågor är viktigast för dig? Har jag glömt en viktig snackis? Om du fortfarande funderar på vilket parti du ska rösta på rekommenderar jag att du bekantar dig med de potentiella partiernas valprogram – vad säger de om de frågor som är viktiga för dig?

Med bara en vecka kvar till valet är jag också otroligt nyfiken: ska du rösta i valet och vet du redan vem din röst ska gå till? Jag velar fortfarande men tror nog att jag vet vartåt det lutar. Men jag ska läsa på mer om partierna och helt enkelt väga de frågor jag uppfattar som viktigast. Och så ska jag absolut kolla Svenska Yles valdebatt i morgon!

Läs också!
Kugges valskola del 1: Vi har inte personval i Finland
Kugges valskola del 2: Läs, ta reda på och lär dig
Kugges valskola del 3: Så här röstar du